Report comment

Nam mô A Di Đà Phật
Con cảm ơn Thầy , có gi thầy góp ý giúp con nhé.
thầy có gì cho con mấy chữ để phong phú hơn.
Chúc thầy mạnh khỏe ,an lạc .