Report comment

NGỌC
Ngọc CHẤT Nguyễn gia khai.
Lạc nghiệp thử an bài.
Phúc lộc trùng trùng đáo.
Mai trúc xứ xứ lai.
QUẾ.
........OK.