Report comment

Thay mặt cho Dòng Họ Nguyễn Hữu . Cám ơn chú rất nhiều !
Chúng cháu những cháu con của dong Họ luôn luôn theo giương các các thế hệ đi trước ,nhất là chú .
để mãi mãi xứng danh họ Nguyễn Hữu nhà!
Chúc Chú cô và Gia đình mạnh khỏe - Hạnh Phúc- làm ăn phát đạt.
Cháu Nguyễn Hữu Nam.