Print this page

Ngành nhất chi năm

Rate this item
(0 votes)

          NGHÀNH NHẤT CHI 5

1, ĐỜI THỨ MƯỜI   :           NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU KIÊN

-          HIỆU      :          

-          HÚY KỴ  :          12 – 10

-          THỌ        :           74 TUỔI

-          MỘ CHÍ             :           NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ :          

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : TỐNG THỊ TÝ

-          HÚY KỴ  :          16 - 16

-          THỌ        :           76 TUỔI

-          MỘ CHÍ             :           NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ :          

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU BÀN

2.      NGUYỄN HỮU HÀI

2, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :   NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU BÀN

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :         13 - 01

-          THỌ         :           64 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :           

 + NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT  :  NGUYỄN THỊ MAI

-          HÚY KỴ   :         07 - 12

-          THỌ         :          84 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ NHỚN

+ NGUYỄN LƯƠNG THỨ THẤT  :  NGUYỄN THỊ MÃO

-          HÚY KỴ   :         29 - 08

-          THỌ         :          53  TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HẠNH

2.      NGUYỄN THỊ HÁI

3.      NGUYỄN THỊ HUỆ

4.      NGUYỄN THỊ HẢI

5.      NGUYỄN HỮU QUẾ

3 , ĐỜI THỨ MƯỜI MỘI  :  NGUYỄN  QUÝ CÔNG HỮU HÀI

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :         26 - 05

-          THỌ         :           23 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ – NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :         

 + NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT     : HOÀNG THỊ THANH

-          TIỂU SỬ  : HỌ HOÀNG VĂN  LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA          

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HỘP

4, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  HỮU QUẾ

-          TIỂU SỬ  :  ĐẠI TÁ CA TP HẢI PHÒNG

 +  VỢ   :  HOÀNG THỊ NGA

-          TIỂU SỬ  : HỌ HOÀNG          

SỐNG TẠI TP HẢI PHÒNG

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU ANH

2.      NGUYỄN HỮU THÁI

5, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ NHỚN

-          TIỂU SỬ  :    LẤY CHỒNG HỌ HOÀNG VĂN –NGỌC QUẾ –QUỲNH HOA

 

+ CHỒNG      :  HOÀNG MINH MẬN

-          TIỂU SỬ  : ĐẠI TÁ CÔNG AN – BỘ CA

SINH ĐƯỢC

1.      HOÀNG MINH TÂN     Vợ        :NGUYỄN THỊ XUYÊN  

2.      HOÀNG MINH TẠO     Vợ        :

3.      HOÀNG THỊ TỈNH       Chồng : PHAN VĂN AM

4.      HOÀNG THỊ THANH  

6, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ HẠNH

-          TIỂU SỬ  :  LẤY CHỒNG HỌ  BÌNH ĐỊNH

 

+ CHỒNG      :  

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGỌC

2.      THOA

3.      HÙNG    : 

6, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ HÁI

-          TIỂU SỬ  :  LẤY CHỒNG HỌ  HOÀNG VĂN –NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA

+ CHỒNG      :   HOÀNG VĂN LÂM

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI CHỐNG MỸ

SINH ĐƯỢC

1.      HOÀNG VĂN SƠN        Vợ   :

2.      HOÀNG VĂN HÀ          Vợ  :

3.      HOÀNG THỊ HƯƠNG  Chồng  : 

7, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ HUỆ

-          TIỂU SỬ  :  LẤY CHỒNG HỌ NGUYỄN QUANG – BẾN HIỆP - QUỲNH GIAO

+ CHỒNG      :   NGUYỄN QUANG TẤN

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI CHỐNG MỸ

    SỐNG TẠI TP BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ    Chồng   :

2.      NGUYỄN THỊ    Chồng  :

3.      NGUYỄN QUANG         Vợ        : 

8, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ HẢI

-          TIỂU SỬ  :  LẤY CHỒNG HỌ VŨ CÔNG – LA VÂN - QUỲNH HỒNG

+ CHỒNG      :   VŨ CÔNG HUỆ

-          TIỂU SỬ  :  TRƯỞNG PHÒNG GĐ QUỲNH PHỤ ( )

SINH ĐƯỢC

1.      VŨ CÔNG          Vợ   :

2.      VŨ CÔNG          Vợ  :

3.      VŨ THỊ              Chồng  : 

9, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN THỊ HỘP

-          TIỂU SỬ  :  LẤY CHỒNG HỌ – BÁI TRANG - QUỲNH HOA

+ CHỒNG      :   KHỞI

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI CỐNG MỸ( )

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HÀ         Chồng :

10, ĐỜI THỨ  MƯỜI  BA  :  NGUYỄN  HỮU ANH

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP HẢI PHÒNG

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN

2.      NGUYỄN

15, ĐỜI THỨ  MƯỜI  BA  :  NGUYỄN  HỮU THÁI

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP  HẢI PHÒNG

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN

4.      NGUYỄN

Tuesday, 13 November 2012 07:19 Written by 
Read 1683 times Last modified on Tuesday, 13 November 2012 07:20
Nguyen Huu Nam

Latest from Nguyen Huu Nam