Print trang này

Ngành nhất chi ba

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

           NGHÀNH NHẤT CHI 3

1, ĐỜI THỨ MƯỜI   :           NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TRIỆT

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :        

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ SỊ

2.      NGUYỄN THỊ NHÁY

2, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :   NGUYỄN THỊ SỊ

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :          LẤY CHỒNG HỌ NGUYỄN VIẾT –NGỌC QUẾ

 + CHỒNG :  NGUYỄN VIẾT

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ MƠ

2.      NGUYỄN THỊ ĐÀO

3 , ĐỜI THỨ MƯỜI MỘI  :  NGUYỄN  THỊ NHÁY

-          TIỂU SỬ   :  LẤY CHỒNG HỌ NGUYỄN CÔNG LÀNG NGỌC QUẾ

 + CHỒNG     :    PHAN VĂN NHÁY

-          TIỂU SỬ  :          HỌ NGUYỄN PHAN VĂN LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN VĂN CHÂM

2.      PHAN THI

4, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI NGOẠI TÔN  : NGUYỄN THỊ MƠ

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :           

-          MỘ CHÍ   :             NGHĨA TRANG

-          TIỂU SỬ  :  Ở TẠI LÀNG        

 + CHỒNG  : PHAN VĂN ĐUYẾN

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ :         

-          THỌ         :   

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :          TRAI HỌ PHAN VĂN  LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN

2.       

3.       

4.       

5, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI NGOẠI TÔN :      NGUYỄN  THỊ ĐÀO

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ :         

-          THỌ         :   

-          MỘ CHÍ   :        

-          TIỂU SỬ  :          SỐNG TẠI TP HẢI DƯƠNG 

 

+ CHỒNG      :          HOÀNG VĂN NGHINH

-          TIỂU SỬ  :  HỌ HOÀNG VĂN LÀNG NGỌC QUẾ- QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      HOÀNG THỊ  MAI                    Chồng :

2.      HOÀNG VĂN TIẾN                   Vợ        : NGUYỄN THỊ TRÂM                      

3.      HÀNG THỊ LIÊN                      Chống : NGUYỄN VĂN HÒA

4.      HOÀNG VĂN                             Vợ        :

5.      HOÀNG VĂN TUYÊN               Vợ        :

 

Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 14:42 Viết bởi 
Đọc 1401 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 14:57
Nguyen Huu Nam

mới nhất từ Nguyen Huu Nam